tCdQ6c98sec
Контакты туристического агентства в Киеве

Полезное

Про карту побиту та інші посвідчення особи в Польщі

Рейтинг:   / 11

 Карта (тимчасового) побиту

Карта тимчасового побиту (Karta czasowego pobytu) — це документ, який підтверджує законність проживання в даній країні. В різних країнах – членах зони Шенген він називається по різному (трахета, пермесо і т.д.), але суть залишається та ж – маючи цей документ ви на законних підставах перебуваєте в країні, яка її видала і маєте значно ширший спектр прав, ніж з візою. А з багатьох питань володар цієї картки прирівнюється до громадян цієї країни. Він містить біометричне фото, адресу прописки (у Польщі), номер PESEL людини та багато іншої інформаціі. Цей документ видає воєвода (губернатор) відповідного місця в Польщі, де прописаний кандидат.

Карти побиту бувають двох видів :

● Карта тимчасового побиту

● Карта постійного побиту (постійне місце проживання)

Карта тимчасового побиту (Karta Czasovego Pobytu)

Актуальне питання , що таке Карта тимчасового побиту?

Це документ, який підтверджує легальність вашого перебування на території республіки Польща, але є ширшим ніж віза.

Що Вам дасть отримання КТП?

1.Більше не потрібно відкривати візу для в’їзду в країни Шенгенської зони.

2.Перебування в Польщі неперервно на протязі 5-ти років з картами тимчасового побиту дають право на отримання Сталого Побиту.

3.Не потрібно виробляти дозвільні документи для легальної роботи.

4.Можливість оформлення на себе автотранспорту. Та інше.

На скільки часу дається КТП?

Вона носить тимчасовий характер і видається на якийсь конкретно визначений строк (найчастіше на 1 рік, але буває і на 1,5-2 роки).

Хто може претендувати на КТП?

•          Особи які навчаються на території Польщі

•          Особи які мають постійну офіційну роботу в Польщі.

•          Особи які є в офіційному або громадянському шлюбі з громадянами Польщі, або є власниками карт побиту.

Іноземець, який має намір перебувати на території Польщі протягом тривалого терміну, зобов’язаний звернутися до глави відповідного воєводського управління за місцем проживання (адресою перебування у Польщі) або за місцем, у якому іноземець збирається перебувати в Польщі, з заявою про видачу дозволу на тимчасове проживання певного терміну.

Іноземець, який перебуває за кордоном, повинен подати заяву відповідному воєводі через польського консула. Дозвіл, виданий воєводою, буде оформлено у вигляді відповідного документа – виду на проживання (карта тимчасового побиту). Максимальний термін його дії – 2 роки, після чого дозвіл можна продовжити на 2 наступні роки.

Дозвіл на проживання іноземець може отримати тільки в тому випадку, якщо доведе обґрунтованість свого перебування на території Республіки Польща. Закон містить чіткі визначення обставин, наявність яких є основою для отримання дозволу на тимчасове проживання.

Таким обставинами є:

Отримання гарантії дозволу на працевлаштування або заняття з метою заробітку, або письмової заяви роботодавця про намір працевлаштувати іноземця, якщо за законом не потрібен дозвіл;

Ведення господарської діяльності. Іноземець в цьому випадку зобов’язаний надати документи, що підтверджують ведення господарської діяльності на території Республіки Польща, її предмет і масштаби. Особливо важливими документами є: витяг з Всепольського судового реєстру, підтверджений нотаріусом договір про створення підприємства, довідка з податкового управління про відсутність заборгованостей по сплаті податків;

Надходження на навчання в польський вищий навчальний заклад, якщо іноземець при цьому забезпечений коштами на своє навчання і утримання. При цьому слід подати довідку від навчального закладу на офіційному бланку про прийняття до вузу або про продовження навчання із зазначенням передбаченого вузівським статутом строку навчання;

Укладення шлюбу з польським громадянином або іноземцем, який має дозвіл на поселення (вид на проживання).

Іноземець, що клопоче про видачу дозволу на проживання в Польщі протягом певного терміну, зобов’язаний подати органу, що видає дозволи, наступні документи: заяву, в якій міститься перелік істотних обставин, які є підставою для проживання у Польщі; 4 фотографії, квитанція про сплату податкового або консульської збору, а також документи, що підтверджують наявність джерел доходу і особистих матеріальних засобів разом з підтвердженням сум (наприклад, виписки з банківського рахунку).

Крім того, воєвода (або приймає заяву консул) можуть вимагати: копію свідоцтва про народження, свідоцтва про укладення шлюбу, довідку про відсутність податкових зобов’язань та відсутність судимості у іноземця в його рідній країні.

Карта постійного побиту (КСП - Karta Stalego Pobytu)

Карта постійного побиту (КСП - Karta Stalego Pobytu) – це документ, який підтверджує, що Польща є вашим постійним місцем проживання.Тобто цією картою підтверджується, що людина постійно (не тимчасово) проживає на території Республіки Польша.  Цей документ видається на 10 років (як і всі документи євро зразка, які містять фото), після чого подається заява на його продовження.

Що Вам дасть отримання КСП?

Більше не потрібно відкривати візу для в’їзду в країни Шенгенської зони.

Через 5 років після отримання карти сталого побиту Ви можете отримати громадянство.

Не потрібно виробляти дозвільні документи для легальної роботи.

Можливість безплатного навчання в школах та ВУЗах.

Можливість покупки та оформлення нерухомостей на себе (в тому числі завдяки іпотечному кредиту).

Можливість оформлення на себе автотранспорту.

Користування з державних програм по підтримці купівлі житла.

Можливість реєстрації підприємницької діяльності, закладення фірми.

Право на безкоштовну невідкладну медичну допомогу. Та багато іншого.

На скільки часу дається КСП?

На 10 років, після чого потрібно поміняти фото на наступних 10 років.

Хто може претендування на Карту Сталого Побиту?

•          Особи, які мають Польське походження (якщо в свідоцтві про народження, в графі національність, у Ваших батьків або дідуся-бабусі є запис Полька або Поляк та в інших випадках).

•          Особи, в яких чоловік і жінка є громадянами Польщі або мають Карту Сталого Побиту.

•          Особи які протягом 5-ти років перебували в Польщі на підставі Карт Тимчасового Побиту.

Іноземець, який безперервно перебуває в Польщі, щонайменше, протягом 5 років на підставі віз і дозволу на тимчасове проживання, може подати голові відповідного воєводського управління за місцем проживання заяву про видачу дозволу на поселення, тобто, згідно популярному назвою цього документа, – карта сталего побиту.

Таку ж заяву воєводі має право подати іноземець, який проживає на території країни не менше 3-х років, якщо він прибув до Польщі на підставі возз’єднання з родиною.

Іноземець зобов’язаний також виконати всі без винятку додаткові умови, а саме:

Довести наявність тісних сімейних або економічних зв’язків з Польщею;

Володіти в Польщі житлом і засобами на своє утримання. Це означає, що іноземець повинен довести органу, що видає дозвіл, наявність власних доходів та майна, достатніх на покриття всіх витрат, пов’язаних з утриманням та лікуванням себе і членів своєї сім’ї, що знаходяться у нього на утриманні, що він не буде користуватися засобами соціальної допомоги. Іноземець також повинен вказати житло, в якому він має намір проживати в Польщі, і представити своє юридично оформлене право на перебування в даному житлі (наприклад, договір про купівлю житла у власність, довідка про членство в житловому кооперативі, договір про найм житла).

Дозвіл на поселення має необмежений термін дії. Такий дозвіл може отримати також дитина іноземця, що народжена на території Республіки Польща, якщо іноземець має дійсний вид на постійне проживання на території Республіки Польща.

Іноземець, що клопоче про видачу йому дозволу на постійне проживання, зобов’язаний подати заяву з проханням про видачу дозволу на поселення, 4 фотографії, довідку про прописку, документи, що підтверджують безперервне перебування на території Республіки Польща протягом п’яти років, документи, що підтверджують освіту і наявні професійні кваліфікації, а також викласти біографію. Крім того, іноземець повинен представити документальні докази наявності джерела доходів або матеріальних коштів, достатніх на своє утримання та оплату житла.

Отримання карти побуту для постійного проживання на підставі польського походження

Може надаватися іноземцям з польським корінням. Доказом цього можуть стати документи радянського зразка, тобто оригінали свідоцтва про народження, військового квитка, свідоцтва про шлюб або будь-якого іншого документа з відмітками, що хтось із близьких родичів був або є поляком. Довідки з архівів не дійсні. Крім цього, необхідно пройти співбесіду, на якій будуть задаватися питання про історію та культуру Польщі, а також, що Ви знаєте про своїх польських родичів. Термін видачі карти від 90 діб, вона видається назавжди і міняється кожні 10 років. Після її отримання Ви можете подати заяву на отримання польського громадянства. Дитині, народженій в Польщі, якщо в одного з її батьків є карта постійного перебування, також видається постійний вид на проживання.отримання польського громадянства.

Подача заяви на отримання польського громадянства після отримання виду на постійне проживання провадиться на ім'я Президента Польщі. У цьому випадку заява розглядається протягом 1 - 3 років. Підготовка документів для подачі на громадянство займає 2-4 місяці. Якщо заява пишеться після закінчення 2-х років після отримання карти постійного перебування, то вона подається Воєводі і розглядається протягом 3-х місяців. Пакет документів в обох випадках ідентичний.

Отримання постійного виду на проживання - РЕЗИДЕНТА ЄВРОПЕЙСЬКОГО СОЮЗУ

Іноземцям дозволяється отримання статусу резидента ЄС після 3 років безперервного перебування у Польщі. У період безперервного перебування знаходження за межами Польщі не може перевищувати 60 діб на рік. У разі перевищення рік не зараховується. Вирішальна роль при отриманні статусу резидента ЄС належить Вашому середньому доходу за 3 роки. Якщо хоча б один місяць Ваш дохід був нижче прожиткового мінімуму, рік не буде зарахований. Статус резидента ЄС Ви отримуєте назавжди, термін видачі документа - від 60 діб.

Карта Поляка

 Karta Polaka – Карта поляка документ, що підтверджує приналежність до національній спільноті поляків. Людина, яка має Карту поляка виявляє своє ставлення через володіння польською мовою, яку вважає своєю рідною мовою, а також через знання і дотримання польських традицій і звичаїв, родичі були поляками за національністю або мали польське громадянство, бере активну участь в діяльності по підтримці і розвитку польської мови та культури або польської національної меншини (мінімум 3 останні роки).

 Страница 2 из 27